กองการประปาเทศบาลตำบลหนองพอก
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 
(Root) 2009108_51759.jpg  

 ข้อมูลการประปา       จำนวนผู้ใช้น้ำ 1,416 ครัวเรือน /กำลังการผลิต 50 ลบ.ม/ชม.    

ชั่วโมงการผลิต 20 ชม/วัน อัตราการผลิต 1,000 -1200 ลบ.ม/วัน. ข้อมูลณวันที่ 20 ส.ค.56 


 

http://prapanongphok.siam2web.com

>>ระเบียบทต.หนองพอกว่าด้วยการบริหารกิจการประปาพ.ศ.2549(คลิก)

 (Root) 20091020_52178.jpg     วิสัยทัศน์ "น้ำใสสะอาด มีใช้ตลอด 24 ชั่วโมง"     

 บริการ ดาวโหลดฟรี ....แผนที่สำรวจท่อจ่ายน้ำประปา

 >>คลิกที่รูป

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์  กองการประปา

           เนื่องด้วยกองการประปาของเราเล็งเห็นความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ ที่สามารถประกาศข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างกองการประปาของเรากับชุมชน   พร้อมนี้เรามียังระบบกระดานสนทนาเพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของชุมชน เพื่อให้กองการประปาของเราสามารถนำข้อมูลต่างๆเหล่านั้น มาปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้ตรงกับความต้องการของชุมชนมากที่สุด  เชื่อเหลือเกินว่าเว็บไซต์กองการประปาของเรานี้จะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่มีคุณค่ายิ่งสำหรับชาวหนองพอกทุกคน

         >>>กองการประปาเทศบาลตำบลหนองพอก......
 
ยินดีในการให้บริการประชาชน
 

   (Root) 200997_63391.jpg     เกี่ยวกับกองประปา 

               กองการประปาเทศบาลตำบลหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายได้ รายจ่าย การบัญชี พัสดุ การวางแผนปรับปรุงในข้อบกพร่องต่างๆของการประปารวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

   

(Root) 2009430_52872.jpg 

(Root) 200997_63391.jpgขั้นตอนในการขอใช้น้ำประปาใหม่  

 หลักฐานที่ต้องเตรียมมาเพื่อทำการขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ ดังนี้  

        1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ

        2. สำเนาทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่ หรือเอกสารการขอเลขที่บ้าน หรือหนังสือสัญญาซื้อขาย บ้าน/ อาคาร จำนวน 1 ฉบับ

- ในกรณีที่ผู้ขอใช้น้ำประปาไม่มีชื่ออยู่ในบ้านที่ขอติดตั้งประปา จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอใช้น้ำมาด้วย

- ผู้ขอใช้น้ำที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่น ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ต้องให้หัวหน้าส่วนราชการองค์การ หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายเป็นผู้ลงนามในแบบคำขอใช้น้ำประปาและสัญญาการใช้น้ำประปากับกองการประปา เทศบาลตำบลหนองพอก

- ผู้ขอใช้น้ำที่เป็น บริษัท จำกัด , บริษัท มหาชน จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด , ห้างหุ้นส่วนสามัญ , ธนาคารพาณิชย์โรงเรียนเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆให้ผู้จัดการหรือเจ้าของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอใช้น้ำประปา และสัญญาการใช้น้ำประปา ผู้ขอใช้น้ำประปาอาจจะทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นไปทำการแทนได้ โดยต้องมีผู้ลงนามเป็นพยาน 2 คน และปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ซึ่งผู้รับมอบอำนาจ จะต้องนำหลักฐาน ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ของผู้มอบอำนาจไปแสดงด้วย

 

 +++โปรดอ่านก่อนสักนิด +++

>> เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้พ.ศ 2553 ..new
>>โหลดแบบขอรับบริการใช้น้ำประปาใหม่ (คลิก)
>>
ระเบียบทต.หนองพอกว่าด้วยการบริหารกิจการประปาพ.ศ.2549(คลิก)
 
>>ชมภาพ..ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปาติดตั้งมิเตอร์ (คลิก) ..NEW

 กองการประปาขอเชิญชวน

    รณรงค์การใช้น้ำประปาอย่างประหยัดกับทต.หนองพอก   

(Root) 2009421_55832.jpg

<<<<โหลดเอกสารประหยัดน้ำ 

เขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปาของเทศบาลตำบลหนองพอก

           

>>>โหลดภาพถ่ายทางอากาศพื้นที่ให้บริการน้ำประปา

 

 

กระบวนการผลิตน้ำประปาแบบผิวดิน กองการประปาเทศบาลตำบลหนองพอก

(gallery) 200999_37035.jpg

>>>โหลดเอกสารภาพขั้นตอนการผลิตน้ำ

(Root) 20091020_50684.jpg

 
 
 

  อ่านกระดานถาม-ตอบทั้งหมด

( กระดานกระทู้ถาม-ตอบ)   สมัครสมาชิกบอร์ด>>>   

(gallery) 201018_56074.jpg 

 

       

 


 

นายหนึ่ง    พรรณโรจน์ 
    รก.ผอ.กองการประปา
   

Web master:  ผู้ดูแลพัฒนาระบบฯ  Email:Prapanongphok@gmail.com  

กองการประปาเทศบาลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโทร 043-579141
Email:Prapanongphok@gmail.com
เข้าสู่เวปเทศบาลตำบลหนองพอก
               (Root) 200987_49885.jpg<<<คลิก

 
       

 

Google

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 50,267 Today: 2 PageView/Month: 103

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...